Bajet Iktiraf Jantina Korea Cecah 34.9311 trilion won Tapi Kos Pertahanan Susut

Tahun ini, belanjawan kerajaan Korea untuk pengiktirafan jantina dianggarkan kira-kira 67% daripada belanjawan pertahanan.

Menurut laporan bertajuk “Analisis Belanjawan Pengiktirafan Jantina untuk 2021” yang diterbitkan oleh Pejabat Belanjawan Perhimpunan Kebangsaan, belanjawan pengiktirafan jantina tahun ini berjumlah 34.9311 trilion won. Ia meningkat 3.2 trilion won daripada tahun sebelumnya.

Dari segi projek sensitif jantina, Kementerian tenaga kerja mempunyai bilangan terbesar iaitu 39, diikuti Kementerian Kesaksamaan Jantina dan Keluarga dengan 35.

Menurut pengumuman Kementerian Pertahanan Negara pada Disember tahun lepas, belanjawan pertahanan 2021 berjumlah 52.84 trilion won.Jumlah itu meningkat sebanyak 2.64 trilion won berbanding tahun sebelumnya, tetapi kurang daripada jumlah tambahan yang dibelanjakan untuk belanjawan pengiktirafan jantina.

Sistem Belanjawan Pengiktirafan Jantina adalah untuk memastikan dana negara dapat digunakan dengan cara yang lebih sama jantina selaras dengan Akta Rangka Kerja Kesaksamaan Jantina dan Akta Kewangan Negara.

Sistem ini telah diperkenalkan pada tahun 2010. Sudah lebih 10 tahun sejak ia diperkenalkan, namun kritikan orang ramai terhadap sistem belanjawan sensitif jantina terus dikritik hebat. Tujuan Belanjawan Pengiktirafan Jantina untuk menggunakan bajet negara dengan cara yang lebih sama jantina, tetapi ia dianggap terlalu banyak.

Malah, belanjawan pengiktirafan jantina tahun ini berjumlah kira-kira 67 peratus daripada jumlah belanjawan pertahanan.

Di samping itu, objektif dan sasaran projek serta keberkesanan sistem pengiktirafan jantina itu sendiri telah dibangkitkan secara berterusan. Pejabat Belanjawan Dewan Negara turut membangkitkan rasionaliti kriteria pemilihan projek bagi sistem belanjawan pengiktirafan jantina melalui laporan analisis cadangan belanjawan 2021.

Pelbagai langkah penambahbaikan telah dicadangkan, termasuk pembangunan petunjuk prestasi yang boleh mengukur keberkesanan sistem belanjawan dengan ketara. Perhatian adalah memberi tumpuan kepada sama ada belanjawan pengiktirafan jantina 2022 sebenarnya akan mencerminkan langkah-langkah penambahbaikan sedemikian dan suara rakyat.

Kongsikan artikel ini